Zapytania Ofertowe

W niniejszej zakładce zamieszczane są zapytania ofertowe w ramach projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 12 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łącko

Do pobrania: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 12 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łącko.

Załączniki:

1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)

2 - Wzór umowy

  Zapytanie ofertowe -...

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Informacja z dnia 16.12.2020 roku o unieważnieniu postępowania ofertowego - pobierz


Do pobrania: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy „skateparku” w ramach projektu: Budowa parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem  wraz z budową lokalnych punktów rekreacji na obszarze Gminy Łącko.

 Zapytanie ofertowe -...

Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlania ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 291820 K w miejscowości Kadcza

Do pobrania: 

- Zapytanie ofertowe

- Dokumentacja (plik zip)

 Zapytanie ofertowe -...

Zapytanie ofertowe dotyczące Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy „skateparku” w ramach projektu: Budowa parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem wraz z budową lokalnych punktów rekreacji na obszarze Gminy Łącko.

Odpowiedź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr RIR. 271.2.37.2020 

Załączniki do zapytania od 1-5

 Zapytanie ofertowe...

Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łącko i Maszkowice

Do pobrania: 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łącko i Maszkowice (SIWZ)

Załączniki:

- Przedmiar robót Maszkowice

- Przedmiar robót Łącko

- Wzór umowy

- Wg rozdzielnika

- Wzór Oferty

- Dokumentacja projektowa

- Odpowiedź na zapytania

 Zapytanie ofertowe -...