Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku

Obraz1

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

W listopadzie br. Gmina Łącko zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”.

Celem projektu było wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Łącko dzięki modernizacji infrastruktury amfiteatru leśnego na Górze Jeżowa w Łącku.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, który wykonał zaplanowany zakres rzeczowy.

Całkowity koszt zadania wyniósł 193 029,08 zł, w tym wysokość dofinansowania 154 423,26 zł.

Zdjęcie 1 Konserwacja drewnianych elementów sceny
Zdjęcie 2 Konserwacja drewnianych elementów sceny
Zdjęcie 3 Konserwacja częściowa budynku garderoby
Zdjęcie 4 Konserwacja siedzisk na widowni
Zdjęcie 5 Tablica informacyjna