Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

 

logo na www

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


W dniu 07.05.2019 r. Gmina Łącko podpisała umowę dot. dofinansowania zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku” w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem zadania jest wyposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku w sprzęt do nagrań audiofonicznych, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych placówki, a także poprawa warunków pracy i ułatwienie organizacji przedsięwzięć instytucji. Zakupiony sprzęt będzie wspomagał organizowanie i realizowanie projektów artystycznych, a także edukacyjnych. Posłuży on do dokumentowania, zabezpieczania i upowszechniania działalności kulturalnej. 

Koszt całkowity zadania: 162 500,00 zł, w tym:
wysokość dofinansowania: 130 000,00 zł
wkład własny budżetu Gminy Łącko: 32 500,00 zł.