Zakończyliśmy realizację projektu „Naturalnie EKO”

Obraz1

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Realizacja projektu „Naturalnie EKO” była w naszej gminie pierwszą inicjatywą, która na tak szeroką skalę włączyła społeczeństwo w działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane działania spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników.

Pierwsze zajęcia warsztatowe odbyły się w maju w ramach obchodów Święta Kwitnącej Jabłoni oraz w czerwcu przy okazji Dnia Dziecka. W ich trakcie 2170 uczestników wzięło udział w części teoretycznej (pogadanka) oraz praktycznej. Podczas wydarzeń promowano zachowania proekologiczne poprzez m.in. rozmieszczenie koszy do selektywnej zbiórki odpadów, zakaz wykorzystania plastikowych talerzyków i sztućców, edukowanie uczestników wydarzenia o idei Zero Waste oraz OZE. Uczestnicy budowali domki dla owadów, tworzyli użytkowe rzeczy z odpadów oraz poznawali zasady działania paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzono również konkursy wiedzy ekologicznej z nagrodami oraz gry i zabawy tematyczne.

W ramach akcji promującej ideę Zero Waste nagrano spot radiowy i wyemitowano w lokalnym radio

W październiku i listopadzie we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Łącko, 1238 uczniów wzięło udział w warsztatach tematycznych, których celem było przede wszystkim przybliżenie zagadnień związanych z recyklingiem i ochroną środowiska. W trakcie 162 godzin zajęć dzieci wykorzystując do pracy różnorodne, niepotrzebne już materiały, uczyły się jak generować mniejszą ilość odpadów, a tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, w którym żyjemy.

21 listopada uroczystym wręczeniem nagród podsumowano konkurs ekologiczny, w ramach którego wpłynęło 8 prac w kategorii indywidualnej oraz 11 prac w kategorii grupowej. W ich przygotowanie zaangażowało się ponad 160 osób. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje oryginalne projekty i koncepcje, które pomagają w ograniczaniu odpadów.  Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom estetyczny, odznaczały się dużą kreatywnością, pomysłowością i znacznym stopniem trudności wykonania. 

Link do wyników konkursu i galerii: https://www.lacko.pl/wyniki-konkursu-ekologicznego-w.html

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, trenerom i partnerom za zaangażowanie w osiągnięcie założonych celów i efektów. Jesteśmy przekonani, że przekazana wiedza nt. zasad gospodarowania odpadami, idei Zero Waste , ochrony owadów zapylających oraz OZE, pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój i troskę o środowisko.  


Zdjęcie 1 Wręczenie nagrody głównej w kategorii praca grupowa - Grupa Pszczółki ZSP Łącko
Zdjęcie 2 Wręczenie nagród w konkursie ekologicznym
Zdjęcie 3 Wydarzenia proekologiczne
Zdjęcie 4 Wydarzenia proekologiczne
Zdjęcie 5 Wydarzenia proekologiczne
Zdjęcie 6 Wydarzenia proekologiczne
Zdjęcie 8 Wydarzenia proekologiczne
Zdjęcie 9 Wydarzenia proekologiczne
Zdjęcie 10 Wydarzenia proekologiczne
Zdjęcie 11 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 12 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 13 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 14 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 15 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 16 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 17 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 18 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 19 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 20 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 21 Zajęcia warsztatowe
Zdjęcie 22 Zajęcia warsztatowe