Budowa trzech placów zabaw w miejscowości Łącko, Zagorzyn, Obidza.

We wrześniu br. zakończono realizację projektu pn. Budowa trzech placów zabaw w miejscowości  Łącko, Zagorzyn, Obidza realizowanego w ramach Rządowego Programu wsparcia „Radosna Szkoła”.

Koszt całkowity zadania po przetargu 424 328,76 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi 212 162,00 zł.

Zdjęcie 1 Wizytacja placu zabaw w Obidzy.
Zdjęcie 2 Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku.
Zdjęcie 3 Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku.
Zdjęcie 4 Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie.
Zdjęcie 5 Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie.
Zdjęcie 6 Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie.
Zdjęcie 7 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obidzy.
Zdjęcie 8 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obidzy.
Zdjęcie 9 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obidzy.