Vitajte!

Kontakt:

Obecný úrad Łącko
33-390 Łącko 445
telefón: 18 414-07-10, 18 414-07-11
fax: 18 414-07-40

www.lacko.pl
e-mail: gmina@lacko.pl


Orgány obce:


Starosta obce

  • mgr Jan Dziedzina


Zástupca starostu

  • mgr inż. Paweł Dybiec


Tajomník obce

  • mgr Wojciech Jamro


Pokladník obce

  • mgr Edyta Marczyk


Predseda obecnej rady

  • mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek

 

 

OBEC ŁĄCKO sa nachádza na území okresu Sonč (malopoľské vojvodstvo), na okraji pohorí Beskid Wyspowy a Beskid Sądecki nad sútokom riek Dunajec a Czarna Woda. Patrí medzi najmalebnejšie miesta na tomto území a láka neopakovateľným čarom.
Výrazné výškové rozdiely terénu (od 350 do 1029 m n.m.) a sústava horských hrebeňov, ktoré obklopujú spomínané kotliny, vytvárajú pre túto oblasť špecifické teplotné podmienky, čo bolo využívané už v XIX. storočí na rozvoj sadovníctva. Charakteristickým prvkom tunajšej krajiny sú sady Lącka, ktoré sú najstaršími sadmi vo vojvodstve.
Každoročnou atrakciou, priťahujúcou množstvo priaznivcov, je Sviatok kvitnúcej jablone, ktorý sa koná v máji v peknom Amfiteátri umiestnenom na hore Jeżowa. Po prvý raz bola táto slávnosť zorganizovaná v roku 1947 a od tých čias sa teší stálej popularite.
Zúčastňujú sa na nej regionálne súbory, dychové orchestre a známi umelci z poľských scén. Druhou najväčšou slávnosťou je Dožinková slávnosť, ktorá dáva šancu na propagáciu regiónu tým, že ukazuje jeho originalitu a predstavuje plody práce roľníkov a sadárov. Počas týchto výnimočných dní samozrejme nechýba degustácia tunajšej originálnej slivovice, ktorá je známa nielen v tuzemsku, ale aj za hranicami.
Obec Łącko je vynikajúcim miestom na odpočinok po celý rok. V okolí je veľa značkovaných zaujímavých a malebných turistických chodníkov, ktoré vedú do pohoria Gorce a do pásma Radziejowa, rybárov priťahujú miesta s hojným výskytom pstruhov a lipeňov. V koryte Dunajca v Zabrzeży-Wietrznicach sa nachádza jediný umelý vodný kanál v Poľsku, určený pre výkonnostný šport, zabezpečujúci kompletné tréningy národného mužstva seniorov aj juniorov.
Na území patriacom obci stojí za to navštíviť zaujímavé pamiatky, ktoré sú svedectvom bohatej histórie tejto zeme, ležiacej na obchodnej ceste z Krakova do Uhorska. Od polovice XIII. storočia okolité dediny patrili klariskám zo Starého Sonča, čo neostalo bez vplyvu na špecifickú tvár miestnej umeleckej tvorivosti.