System gospodarowania odpadami komunalnymi

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Podstawowe informacje

 Zasady prawidłowego... Czytaj więcej: Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w 2024 roku

Harmonogram dla poszczególnych miejscowości Gminy Łącko można pobrać klikając w poniższy link:

 Harmonogram zbiórki...

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łącko

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy.

 
 
 
 Punkty Selektywnej... Czytaj więcej: Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łącko

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Format PDF: Deklaracja zamieszkali

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.:

Format PDF: Deklaracja letnicy


 Deklaracje o wysokości...

Harmonogram wpłat oraz stawka opłaty za odbiór odpadów

Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą do mieszkańców wysyłane dowody księgowe (faktury/rachunki). Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie winien dokonać opłaty, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. Za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić. Wpłaty winny...
 Harmonogram wpłat oraz... Czytaj więcej: Harmonogram wpłat oraz stawka opłaty za odbiór odpadów

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łącko.

 Informacje z zakresu... Czytaj więcej: Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Łącko w zakresie funkcjonującego na obszarze Gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Podjęte uchwały... Czytaj więcej: Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2...
 Rejestr działalności... Czytaj więcej: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.