System gospodarowania odpadami komunalnymi

Podziel się:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Format PDF: Deklaracja zamieszkali

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.:

Format PDF: Deklaracja letnicy


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Harmonogram wpłat oraz stawka opłaty za odbiór odpadów

Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą do mieszkańców wysyłane dowody księgowe (faktury/rachunki). Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie winien dokonać opłaty, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. Za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić. Wpłaty winny...
Harmonogram wpłat oraz stawka opłaty za odbiór odpadów

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łącko.

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Aktualne linki do uchwał: UCHWAŁA NR 22/III/2018 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR 23/III/2018 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 28 grudnia 2018 r. w...
Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2...
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.