Harmonogram wpłat oraz stawka opłaty za odbiór odpadów

Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą do mieszkańców wysyłane dowody księgowe (faktury/rachunki). Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie winien dokonać opłaty, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. Za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić.

Wpłaty winny nastąpić:

I rata (styczeń-luty)                        10 marca 2019 r.

II rata (marzec-kwiecień)                  10 maja 2019 r.

III rata (maj-czerwiec)                      10 lipca 2019 r.

IV rata (lipiec-sierpień)                10 września 2019 r.

V rata (wrzesień-październik)       10 listopada 2019 r.

VI rata (listopad-grudzień)             27 grudnia 2019 r.

 

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Łącko (BEZ POBRANIA PROWIZJI) w godzinach: 

poniedziałek: 8:00 - 14:30
wtorek-piątek: 7:30 - 14:00

lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łącko 

Łącki Bank Spółdzielczy nr rachunku:

06 8805 0009 0000 0144 2000 0060

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 marca 2019 r. wynosi:

- 8,50 zł od jednego mieszkańca za odpady które będą oddawane w sposób selektywny,

- 18,00 zł od jednego mieszkańca za odpady które będą oddawane w sposób nieselektywny.

 

W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie będą naliczane odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za dłuższe okresy (wpłata zostanie rozksięgowana na poszczególne miesiące).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 41 40 751, lub drogą elektroniczną pod adresem: a.klimczak@lacko.pl

Podziel się:

Jakość powietrza: