Harmonogram wpłat oraz stawka opłaty za odbiór odpadów

Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą do mieszkańców wysyłane dowody księgowe (faktury/rachunki). Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie winien dokonać opłaty, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. Za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić.


Wpłaty winny nastąpić:

 • I rata (styczeń-luty) - 10 marca 2024 r.

 • II rata (marzec-kwiecień) - 10 maja 2024 r.

 • III rata (maj-czerwiec) - 10 lipca 2024 r.

 • IV rata (lipiec-sierpień) - 10 września 2024 r.

 • V rata (wrzesień-październik) - 10 listopada 2024 r.

 • VI rata (listopad-grudzień) - 27 grudnia 2024 r.

 

 
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Łącko (BEZ POBRANIA PROWIZJI) w godzinach: 

 • poniedziałek: 7:30 - 15:00

 • wtorek - czwartek: 7:30 - 14:00

 • piątek: 7:30 - 12:30


lub przelewem na rachunek bankowy:


Urząd Gminy Łącko 

Łącki Bank Spółdzielczy nr rachunku:

06 8805 0009 0000 0144 2000 0060

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi:

 • 25,50 zł od jednego mieszkańca za miesiąc,

 • 24,50 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w przypadku gdy nieruchomość na której powstają odpady komunalny wyposażona jest w przydomowy kompostownik w którym zagospodarowane będą wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości. 

 

W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie będą naliczane odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za dłuższe okresy (wpłata zostanie rozksięgowana na poszczególne miesiące).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 414 07 49, lub drogą elektroniczną pod adresem: l.kalisz@lacko.pl .