Rada Gminy

W tej sekcji prezentujemy szczegółowe informacje o składzie Rady Gminy Łącko i jej poszczegónych Komisji w obecnej kadencji. Znajdują się tutaj także informacje o dyżurach pełnionych przez Przewodniczącą Rady w Urzędzie oraz dane kontaktowe.Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Majerska


Termin dyżurów

Przewodnicząca Rady Gminy Łącko przyjmuje interesantów w każdy piątek, w godzinach od 8:00 do 10:00 (piętro I, pok. nr 12)


Kontakt

Kontaktowy adres e-mail: radagminy@lacko.pl


 Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy

 • Jan Mrówka
 • Tadeusz KurzejaRadni Gminy Łącko:

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1 Tomasz Gromala Zabrzeż
2 Teresa Janczura Łącko
3 Adrian Pasiud Czerniec
4 Jan Klimek Jazowsko
5 Paweł Drabik Zarzecze
6 Tadeusz Kurzeja Zagorzyn
7 Elżbieta Majerska Maszkowice
8 Jan Mąka Wola Kosnowa
9 Jan Mrówka Łącko
10 Rafał Więcławek Kicznia
11 Maria Słowik Obidza
12 Kazimierz Biel Jazowsko
13 Elżbieta Sopata Szczereż
14 Bernadetta Wąchała-Gawełek Łącko
15 Marek Jodłowski Kadcza

KOMISJE:

Komisja Rewizyjna

 1. Tomasz Gromala - Przewodniczący
 2. Marek Jodłowski
 3. Elżbieta Sopata
 4. Bernadetta Wąchała-Gawełek
 5. Rafał Więcławek

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 1. Bernadetta Wąchała-Gawełek – Przewodnicząca
 2. Tomasz Gromala
 3. Teresa Janczura
 4. Jan Klimek
 5. Jan Mąka
 6. Elżbieta Majerska
 7. Tadeusz Kurzeja
 8. Adrian Pasiud
 9. Rafał  Więcławek

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Teresa Janczura – Przewodnicząca
 2. Kazimierz Biel
 3. Jan Mrówka
 4. Adrian Pasiud
 5. Bernadetta Wąchała-Gawełek

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Elżbieta Sopata – Przewodnicząca
 2. Paweł Drabik
 3. Teresa Janczura
 4. Bernadetta Wąchała-Gawełek
 5. Tadeusz Kurzeja

 

Komisja Rolnictwa

 1.  Jan Mąka – Przewodniczący
 2. Kazimierz Biel
 3. Paweł Drabik
 4. Tomasz Gromala
 5. Tadeusz Kurzeja

 

Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 1. Adrian Pasiud – Przewodniczący
 2. Kazimierz Biel
 3. Marek Jodłowski
 4. Elżbieta Majerska
 5. Jan Mrówka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Paweł Drabik – Przewodniczący
 2. Teresa Janczura
 3. Tadeusz Kurzeja
 4. Elżbieta Sopata
 5. Maria Słowik

 

 

BIP
Uchwały Rady Gminy Łącko są publikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej

↑ Do góry ↑↑