Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiejzostał złożony w ramach konkursu w ramach poddziałania 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM 2014-2020 i znajduje się obecnie w trakcie oceny formalnej.

Zadania ujęte w projekcie dotyczą m.in.: modernizacji infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowa (wymiany sceny, częściowa wymiana ławek, remont garderoby), zakupu: instrumentów muzycznych, strojów regionalnych, zestawu do nagrywania i przekazu internetowego „na żywo” z organizowanych wydarzeń, nagłośnienia, oświetlenia, sceny mobilnej, stworzenia interaktywnej platformy internetowej, prowadzenia warsztatów regionalnych oraz wydanie publikacji etnograficznej i promującej nasza gminę.

 

Szacunkowy koszt całkowity zadania: 932 747,82 zł

Wysokość dofinansowania: 585 547,87 zł

Okres realizacji: 2017-2018