Remont Kapliczki w Zagorzynie

888888

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
w ramach programu "Kapliczka 2015"

 

Gmina Łącko we wrześniu 2015 r. zakończyła realizację projektu pn. „Remont kapliczki w Zagorzynie” ramach umowy z samorządem Województwa Małopolskiego z programu „Kapliczka 2015”.

Zakres prac które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:

  • podbicie fundamentów z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej oraz drenażem;
  • zagospodarowanie terenu – opaska i chodnik przed kapliczką;
  • prace elektryczne;
  • wykonanie i montaż tabliczki informacyjno - promocyjnej

 

Celem zadania jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Łąckiej. Zakładany do wykonania zakres prac pozwoli na przywrócenie blasku tej jakże pięknej wiejskiej kapliczce oraz pozwoli na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z małą architekturą sakralną.

 

Koszt całkowity zadania: 14 026,79 zł
Wysokość dofinansowania: 8 981,35 zł
Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2015 r.

Podziel się:
Kapliczka przed realizacją projektu
Kapliczka przed realizacją projektu
Kapliczka przed realizacją projektu
Kapliczka przed realizacją projektu
Kapliczka przed realizacją projektu
Kapliczka przed realizacją projektu
Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Kapliczka po zrealizowaniu projektu