Remont Kapliczki w Zagorzynie

888888

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
w ramach programu "Kapliczka 2015"

 

Gmina Łącko we wrześniu 2015 r. zakończyła realizację projektu pn. „Remont kapliczki w Zagorzynie” ramach umowy z samorządem Województwa Małopolskiego z programu „Kapliczka 2015”.

Zakres prac które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:

  • podbicie fundamentów z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej oraz drenażem;
  • zagospodarowanie terenu – opaska i chodnik przed kapliczką;
  • prace elektryczne;
  • wykonanie i montaż tabliczki informacyjno - promocyjnej

 

Celem zadania jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Łąckiej. Zakładany do wykonania zakres prac pozwoli na przywrócenie blasku tej jakże pięknej wiejskiej kapliczce oraz pozwoli na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z małą architekturą sakralną.

 

Koszt całkowity zadania: 14 026,79 zł
Wysokość dofinansowania: 8 981,35 zł
Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2015 r.

Zdjęcie 1 Kapliczka przed realizacją projektu
Zdjęcie 2 Kapliczka przed realizacją projektu
Zdjęcie 3 Kapliczka przed realizacją projektu
Zdjęcie 4 Kapliczka przed realizacją projektu
Zdjęcie 5 Kapliczka przed realizacją projektu
Zdjęcie 6 Kapliczka przed realizacją projektu
Zdjęcie 7 Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Zdjęcie 8 Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Zdjęcie 9 Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Zdjęcie 10 Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Zdjęcie 11 Kapliczka po zrealizowaniu projektu
Zdjęcie 12 Kapliczka po zrealizowaniu projektu