Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łącko

280x160mCROPcWHITE

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 

Gmina Łącko w dniu 24.08.2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łącko” w ramach zadania pn. MAŁOPOLSKIE TĘŻNIE SOLANKOWE w 2023 roku.

Zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno-budowlanym wybudowana zostanie  tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej w postaci wiaty wolnostojącej na obrysie sześcioboku (wpisany w okrąg o średnicy 5,35 m) wraz z niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną. Tężnia wyposażona będzie w instalację wodociągową i elektryczną.

Zakres projektu obejmuje również wykonanie nowych powierzchni utwardzonych przeznaczonych dla pieszych, wymianę siedzisk ławek betonowych, nowe nasadzenia i zagospodarowanie elementami małej architektury m.in. kosze, ławki itp. Celem jest zapewnienie dogodnych warunków korzystania z obiektu i otaczającego go terenu, zapewnienie właściwych warunków dla sesji inhalacyjnych oraz zwiększenie jego atrakcyjności.

Umowę z wykonawcą podpisano 7 lipca br.

Koszt całkowity zadania: 845 469,34 zł

Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego: 240 219,00 zł