„Remont cmentarzy cholerycznych w miejscowościach Maszkowice i Zarzecze”

Prow-male-projekty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Łącko w październiku 2014 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białych Górali i Lachów Sądeckich” do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem bezpośrednim operacji było zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez remont cmentarzy cholerycznych w miejscowościach Maszkowice i Zarzecze.

Realizacja przedsięwzięcia opartego o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej obszaru LGD i promowania walorów regionu.

Cmentarz choleryczny w Maszkowicach pochodzący z 1873 r. znajduje się przy jednej z dróg przecinających zbocze Góry Zyndrama, na której znajdowała się osada z epoki brązu. W Liber mortuorum dla Maszkowic pod tą datą zanotowano 55 osób zmarłych na cholerę.

Cmentarz choleryczny w Zarzeczu to jeden z mniejszych takich obiektów na terenie gminy. W Liber mortuorum jest informacja o 28 osobach spoczywających w tym miejscu.

Koszt całkowity zadania: 58 808,17 zł
Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł
Okres realizacji: kwiecień - październik 2014 r.

Zdjęcie 1 Cmentarz choleryczny w Maszkowicach.
Zdjęcie 2 Cmentarz choleryczny w Maszkowicach.
Zdjęcie 3 Cmentarz choleryczny w Maszkowicach.
Zdjęcie 4 Cmentarz choleryczny w Zarzeczu.
Zdjęcie 5 Cmentarz choleryczny w Zarzeczu.
Zdjęcie 6 Cmentarz choleryczny w Zarzeczu.