Wczesna edukacja - prawidłowy rozwój

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kadczy – Gmina Łącko z dniem 16.08.2011 r. przystąpił do realizacji projektu  „Wczesna edukacja - prawidłowy rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podziel się:

Ogólne informacje o projekcie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólne informacje o projekcie

Realizacja projektu

Projekt Wczesna edukacja – prawidłowy rozwój realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kadczy umożliwia wszechstronny rozwój dzieci przedszkolnych nie tylko poprzez wydłużenie pracy przedszkola czy też umożliwienie dzieciom uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych, ale także poprzez to co dzieciaki lubią najbardziej czyli zabawę.

Realizacja projektu