Informacje gminne

Podziel się:

Budowa sieci światłowodowej

Informujemy Państwa o realizacji na terenie Gminy Łącko przez Orange Polska projektu, który polega na budowie sieci światłowodowej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowosądecki Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W...
 Budowa sieci światłowodowej

Projekt „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie"

Zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian. Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:...
Projekt  „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część...
Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego

Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi rekrutację do Projektu pt.: „ Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego” Projekt zakłada wsparcie dla osób zamieszkujących województwo Małopolskie,  które spełniają łącznie następujące warunki: Wiek 15 -29 Są bierne zawodowo (nie...
 Kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego

Informacja o badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Szanowni Państwo,            Uprzejmie informujemy, że w 2018 roku, Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z...
Informacja o badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Informacja

Wójt Gminy Łącko informuje, że Gmina Łącko dofinansowuje wydatki poniesione na atestację  opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko, dokonanych w okresie od 11.01 do 30.11.2018 r. w kwocie 60 zł (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel). Dofinansowanie dokonywane jest bezpośrednio podczas atestacji w firmie "OWOPOL" RUSNARCZYK...
Informacja

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do...
Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu
poprzednia 1 2 3 4 ... 12 następna

Jakość powietrza: