Informacje gminne

Podziel się:

Dofinansowanie wydatków poniesionych na atestację opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko.

Wójt Gminy Łącko informuje, że Gmina Łącko dofinansowuje wydatki poniesione na atestację  opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko, dokonanych w okresie od 05.02 do 28.11.2014r. w kwocie 60 zł. Dofinansowanie dokonywane jest bezpośrednio podczas atestacji w firmie "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łącku 710.
Dofinansowanie wydatków poniesionych na atestację opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko.

Informacja dla podmiotów, o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Informacja dla podmiotów, o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach (zmiana z systemu półrocznego na roczny) określonych w niżej wymienionych ustawach: - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz.U. z 2010r. nr 185, poz.1243 z późn.zm.)...
Informacja dla podmiotów, o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Dopłaty do materiału siewnego

          Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych   i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub...
Dopłaty do materiału siewnego

Komunikat w sprawie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

W związku z otrzymanym pismem nr PIW.CHZ.9130.01.12.2013 Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 01.10.2013r.,  informujemy o zaplanowanym przez Małopolskiego Lekarza Weterynarii ochronnym szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie od dnia 11 do 20 października 2013r....
Komunikat w sprawie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Seminarium pn.: „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty”

Seminarium pn.: „Prawidłowe gospodarowanie i  bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty”,  odbędzie się 11 września 2013 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 

Seminarium pn.: „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty”

Jakość powietrza: