Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko | Gmina Łącko

Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko

Projekt „Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Podziel się:

Aktualności

1 czerwca 2017 r. rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Aktualności

Opis projektu

Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Beneficjentem programu...
Opis projektu

Rekrutacja

Informujemy, że od dnia 20.06.2018 r. przestaje obowiązywać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" z dnia 31.07.2017 r., załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Formularz rekrutacyjny do projektu", załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa "Umowa...
Rekrutacja

Galeria

Projekt w obiektywie :)
Galeria