Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko

Projekt „Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Podziel się:

Aktualności

1 czerwca 2017 r. rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Aktualności

Opis projektu

Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Beneficjentem programu...
Opis projektu

Rekrutacja

Informujemy, iż od dnia 7 listopada 2017 r. została uruchomiona ciągła rekrutacja do projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”. Informujemy, iż kolejny cykl rekrutacyjny do projektu "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" prowadzony będzie w okresie od 04.09.2017 r. do 03.10.2017 r. Pierwszy cykl rekrutacyjny...
Rekrutacja

Galeria

Projekt NKO okiem aparatu.

Galeria