Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko

Projekt „Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Podziel się:

Aktualności

1 czerwca 2017 r. rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Aktualności

Opis projektu

Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Beneficjentem programu...
Opis projektu

Rekrutacja

Pierwszy cykl rekrutacyjny prowadzony jest w okresie: od 12.06.2017 r. do 11.07.2017 r. Nabór Formularzy rekrutacyjnych trwać będzie przez 1 m-c w każdym cyklu rekrutacyjnym (raz w danym roku szkolnym). Nie wyklucza się prowadzenia rekrutacji w sposób ciągły. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie do pobrania w punktach rekrutacyjnych w...
Rekrutacja

Galeria

W przygotowaniu

Galeria