Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.

Informacja dotycząca usług weterynaryjnych w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko”.

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko” usługami weterynaryjnymi na naszym terenie w 2014r. zajmuje się Lecznica Weterynaryjna „SERWIN”, ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz.

Załącznik: program.pdf