Wesołe Przedszkolaki w m. Łącko


na pasek startowy


Projekt
„Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”
 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Aktualności

W lipcu 2017 r. rusza projekt „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Aktualności Czytaj więcej: Aktualności

Opis Projektu


Gmina Łącko – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku realizuje projekt pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”
nr RPMP RPMP.10.01.02-12-0109/17,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne- SPR
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis Projektu Czytaj więcej: Opis Projektu

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja Czytaj więcej: Rekrutacja

Galeria

Projekt w obiektywie

Galeria Czytaj więcej: Galeria