Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

 

sm1logo


Szkoła muzyczna I stopnia w Łącku została utworzona Uchwałą Nr 46/2007 Rady Gminy w Łącku dn. 22.06.2007 r. Organem prowadzącym szkołę  jest Gmina Łącko, zaś organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedziba szkoły znajduje się w nowo wyremontowanym budynku przy jednostce OSP W Łącku. Szkoła została wyremontowana przy finansowym współudziale Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła posiada dziesięć sal w których i indywidualną naukę gry na instrumencie pobierają uczniowie oraz jedną dużą sale gdzie odbywają się zajęcia z kształcenia słuchu i rytmiki. Szkoła wyposażona jest w niezbędne do funkcjonowania zaplecze oraz sprzęt. W pierwszym roku działalności szkoły otwarta została klasa fortepianu, skrzypiec, klarnetu, saksofonu, fletu oraz trąbki.Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia

dr hab. Stanisław Strączek


Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku
33-390 Łącko
tel: 018 444-60-53
fax: 018 444-60-53

e-mail: szkola.muzyczna.lacko@op.pl 

strona internetowa: www.smlacko.pl