Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko

W dniu 25.08.2023 r. Gmina Łącko podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko”.

Przez gminę Łącko przebiegają między innymi dwie drogi wojewódzkie, jak również gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Natężenie ruchu jest duże. Wypadki czy kolizje drogowe zdarzają się tu często. Położenie części gminy na styku trzech powiatów oraz położenie większości jednostek OSP przy głównej drodze wojewódzkiej relacji Nowy Targ-Stary Sącz powoduje, że druhowie OSP bardzo często są wzywani do wszelkiego rodzaju zdarzeń drogowych, jak i pożarowych. W wielu sytuacjach to właśnie druhowie przybywają na miejsce zdarzenia jako pierwsi. Zakup nowego ciężkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Łącku, zapewni szybszy dojazd na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych działań.

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2023 r.

Koszt całkowity zadania: 1 300 000,00 zł, w tym:

- wysokość dofinansowania z dotacji celowej: 750 000,00 zł

- środki z budżetu Gminy Łącko – 250 000,00 zł                                                                      

  środki OSP Łącko – 300 000,00 zł

Obraz1