Budowa hali widowiskowo – sportowej w gminie Łącko - etap I

LOGO


Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego  w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt wyniósł 11 071 524,15 zł; w tym:

  • 2 910 611,73 zł - 26,29 % to środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach MRPO,
  • 3 137 810,96 zł – 28,34 % środki Powiatu Nowosądeckiego,
  • 5 023 101,46 zł – 45,37 % środki własne Gminy Łącko.

    Termin realizacji zadania listopad 2010 r. - luty 2012 r.
Zdjęcie 1 Budynek hali.
Zdjęcie 2 Budynek hali.
Zdjęcie 3 Budynek hali.
Zdjęcie 4 Ścianka wspinaczkowa.
Zdjęcie 5 Płyta boiska i widownia.
Zdjęcie 6 Siłownia.
Zdjęcie 7 Sauna.
Zdjęcie 8 Zaplecze sanitarne.
Zdjęcie 9 Zaplecze sanitarne.