Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.

Logo_Malopolska1111111111_V_CMYKPOL_gmina_Łącko_COA.svgProjekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


Gmina Łącko we wrześniu 2016 r. zakończyła realizację projektu pn. ”Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.” ramach umowy z samorządem Województwa Małopolskiego z programu „Kapliczka 2016”.

Celem bezpośrednim renowacji zabytkowej kapliczki było  zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez rewitalizację budynków zabytkowych oraz zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej  Ziemi Łąckiej.

Zakres prac które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:

  • podstawa z postumentem – pełna konserwacja techniczna, rekonstrukcja i konserwacja estetyczna;
  • rzeźbiona figura Matki Bożej – pełna konserwacja techniczna, rekonstrukcja i konserwacja estetyczna;
  • wykonanie nowej płyty fundamentowej i izolacji;
  • remont zadaszenia figury;
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej;
  • wykonanie i montaż tabliczki informacyjno-promocyjnej

 

Koszt całkowity zadania: 10 000 zł
Wysokość dofinansowania: 6 000
Okres realizacji: lipiec – październik 2016 r.

 

Zdjęcie 1 Kapliczka przed renowacją
Zdjęcie 2 Kapliczka przed renowacją
Zdjęcie 3 Kapliczka przed renowacją
Zdjęcie 4 Kapliczka po renowacji
Zdjęcie 5 Kapliczka po renowacji
Zdjęcie 6 Kapliczka po renowacji
Zdjęcie 7 Kapliczka po renowacji
Zdjęcie 8 Kapliczka po renowacji
Zdjęcie 9 Kapliczka po renowacji
Zdjęcie 10 Kapliczka po renowacji