Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.

Logo_Malopolska1111111111_V_CMYKPOL_gmina_Łącko_COA.svgProjekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


Gmina Łącko we wrześniu 2016 r. zakończyła realizację projektu pn. ”Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.” ramach umowy z samorządem Województwa Małopolskiego z programu „Kapliczka 2016”.

Celem bezpośrednim renowacji zabytkowej kapliczki było  zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez rewitalizację budynków zabytkowych oraz zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej  Ziemi Łąckiej.

Zakres prac które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:

  • podstawa z postumentem – pełna konserwacja techniczna, rekonstrukcja i konserwacja estetyczna;
  • rzeźbiona figura Matki Bożej – pełna konserwacja techniczna, rekonstrukcja i konserwacja estetyczna;
  • wykonanie nowej płyty fundamentowej i izolacji;
  • remont zadaszenia figury;
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej;
  • wykonanie i montaż tabliczki informacyjno-promocyjnej

 

Koszt całkowity zadania: 10 000 zł
Wysokość dofinansowania: 6 000
Okres realizacji: lipiec – październik 2016 r.

 

Podziel się:
Kapliczka przed renowacją
Kapliczka przed renowacją
Kapliczka przed renowacją
Kapliczka po renowacji
Kapliczka po renowacji
Kapliczka po renowacji
Kapliczka po renowacji
Kapliczka po renowacji
Kapliczka po renowacji
Kapliczka po renowacji

Jakość powietrza: