Nowy samochód bojowy trafił do jednostki OSP Łącko

28 listopada 2023 r. Gmina Łącko protokolarnie odebrała od dostawcy ciężki samochód bojowy, który zostanie przekazany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Zakup był możliwy dzięki przyznanemu gminie dofinansowaniu ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa.

Nowy samochód znacząco wpłynie na wzrost prawidłowego funkcjonowania jednostki i  usprawnienie prowadzonych akcji ratowniczych oraz zapewni szybszy dojazd na miejsce zdarzenia i większą skuteczność podejmowanych działań.

 Koszt całkowity zadania: 1 350 000,00 zł, w tym:

- wysokość dofinansowania z dotacji celowej: 750 000,00 zł

- środki z budżetu Gminy Łącko – 250 000,00 zł                                                                      

- środki OSP Łącko – 350 000,00 zł

TABLICA OSP ŁĄCKO 2

Zdjęcie 1 Ciężki samochód bojowy z OSP Łącko