Kształtowanie wizerunku Gminy Łącko poprzez kompleksową akcję promocyjną.

Prow-male-projekty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Łącko w listopadzie 2013 r. zakończyła realizację projektu  pn. „Kształtowanie wizerunku Gminy Łącko poprzez kompleksową akcję promocyjną” zakwalifikowanego,  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Białych Górali i Lachów Sądeckich", do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ".

Celem bezpośrednim projektu było upowszechnienie walorów Gminy Łącko oraz rozwój turystyki i rekreacji poprzez kompleksową akcję promocyjną.

W ramach zadania zrealizowano dokumentalny film promocyjny, opracowano internetową stronę interaktywną dot. walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy, opracowano i wydano karty pocztowe i puzzle oraz wydrukowano promocyjne torby pakunkowe.

Koszt całkowity zadania: 45 060 zł.
Wysokość dofinansowania: 25 000 zł.
Okres realizacji: kwiecień – listopad 2013 r.

Zdjęcie 1 Kartka pocztowa - Kwitnące sady
Zdjęcie 2 Kartka pocztowa - Widok na Łącko
Zdjęcie 3 Kartka pocztowa - Przeprawa na Dunajcu
Zdjęcie 4 Kartka pocztowa - Łącko z 4 stron świata
Zdjęcie 5 Puzzle - Studnia Św. Floriana na Rynku w Łącku
Zdjęcie 6 Puzzle - Gmina Łącko na wesoło
Zdjęcie 7 Promocyjna torba pakunkowa