Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z budową Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku.

logo I

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Gmina Łącko realizuje zadanie "Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z budową Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku" w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze śrdoków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Koszt całkowity zadania: 65 000 zł.
Wysokość dofinansowania: 50 000 zł.
Termin realizacji zadania: 15.05.2012 r. - 14.12.2012 r.