Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowań ofertowych na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO dot. zadań w zakresie Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowań ofertowych na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO dot. zadań w zakresie Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 291985K "Łącko - Pożogi" w m. Łącko. Zawiadomienie (pobierz)

2. Modernizacja drogi gminnej nr 292025K "Łącko - Strażacka"  w m. Łącko. Zawiadomienie (pobierz)

3. Modernizacja drogi gminnej nr 291841K "Jazowsko - Na Szczereż" w m. Jazowsko, Szczereż. Zawiadomienie (pobierz)

4. Modernizacja drogi gminnej nr 291858K "Jazowsko - Do Starej Cegielni" w m. Jazowsko. Zawiadomienie (pobierz)