GLKS Zyndram wczoraj i dziś. 70 lat historii.

loga na www 1

 

Gmina Łącko zakończyła realizację zadania grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w Łącku. Zarówno dla byłych i obecnych członków Klubu, publikacja niesie ze sobą wiele emocji, refleksji oraz wspomnień o wspólnie przebytej drodze.

Z okazji jubileuszu podziękowania i wyrazy szacunku złożył Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko:

- Upływające w tym roku 70 lat działalności GLKS „Zyndram” pobudza do wspomnień i przypomnienia tych, którzy ten Klub tworzyli i tworzą. Tych wszystkich dla których piłka nożna stanowiła bądź stanowi największą pasję życia a „ich” Zyndram to najważniejszy klub, któremu zawsze byli i są wierni. Wszystkim, którzy tworzyli i tworzą historię „Zyndrama” składam gorące podziękowania. Zarówno tym, którzy grali bądź grają, tym którzy kibicowali i kibicują, jak i tym, którzy dbali i dbają o boisko i zaplecze. To Wasza zasługa, że ten klub tyle lat działa i tak trwale wpisał się w łącki pejzaż. Serdecznie dziękuję również Markowi Cwenarowi bez którego ta publikacja by nie powstała.

Opracowanie i wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków EFRROW, które gmina otrzymała w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ostatecznie całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11 880,00 zł, w tym dofinansowanie 6 296,00 zł.