Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko

Na początku września br. Gmina Łącko zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko”, która realizowana była w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”.

Na placu w Kadczy zamontowano huśtawkę równoważną, bujaka sprężynowca, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową oraz piaskownicę, ławki i kosze, a także wykonano nawierzchnię bezpieczną z trawy syntetycznej oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Natomiast modernizacja boiska rekreacyjnego w Kadczy polegała na montażu wyposażenia do rekreacyjnej gry w siatkówkę, tenisa i piłę ręczną, a także wykonanie nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej.

W zakres budowy placu zabaw w Woli Kosnowej weszła dostawa i montaż urządzeń, huśtawki potrójnej, zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, linarium, stożka, a także montaż ławek, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej oraz nawierzchni z kostki brukowej. W ramach zadania wykonano także ogrodzenie placu zabaw z panelu ogrodzeniowego.

Kwota wydatków całkowitych:   511 152,29 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:   510 281,85 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW:   324 962,00 zł

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”