Zakres działalności Urzędu Gminy Łącko

 

001


 TRANSKRYPCJA MATERIAŁU WIDEO:

Urząd Gminy to miejsce, w którym możesz zrealizować szereg istotnych spraw. Z tego krótkiego materiału wideo dowiesz się jakie kwestie załatwisz na poszczególnych poziomach budynku.

Na parterze znajduje się dziennik podawczy. Tam złożysz pisma adresowane do urzędu i dowiesz się, w którym pokoju zrealizujesz sprawę z którą przychodzisz. Dziennik podawczy wyposażony jest w stacjonarną pętlę indukcyjną. Osoba słabosłysząca nie musi zgłaszać chęci skorzystania z tego urządzenia, ponieważ jest ono przez cały czas aktywne. Aby odbierać sygnał należy przełączyć aparat słuchowy na odpowiedni tryb.

Tuż obok dziennika znajduje się kasa urzędu, w której można uiścić opłaty wynikające z realizacji spraw urzędowych, podatków gminnych lub gospodarowania odpadami komunalnymi.

W pokoju nr 2 można załatwić sprawy związane z opłatami za odpady komunalne, a także porozmawiać z ekodoradcą w sprawach z zakresu programów unijnych dotyczących ochrony środowiska.

W pokoju nr 3 natomiast znajduje się biuro kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Tam można załatwić formalności związane z zawarciem małżeństwa cywilnego bądź konkordatowego, sporządzeniem aktów dotyczących: nowonarodzonego dziecka lub zgonu osoby spokrewnionej w pierwszej linii. Można tam również złożyć wniosek by odebrać akty już sporządzone.

W pokoju nr 4 załatwisz formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawami meldunkowymi, rejestrem PESEL oraz dowodem osobistym.

W pokoju nr 5 zrealizujesz sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i ochrony środowiska takie jak podział działki, najem bądź dzierżawa nieruchomości znajdujących się pod zarządem Gminy Łącko czy też zezwolenie na wycięcie drzew.

Na pierwszym piętrze znajdziesz sekretariat Wójta Gminy Łącko (pokój nr 10), a także biura: Wójta (pokój nr 9), Radcy prawnego (pokój nr 12), czy Sekretarza Gminy, który może ci pomóc w sporządzeniu testamentu (pokój nr 13). Na piętrze mieści się również Biuro Zarządzania Kryzysowego (pokój nr 17) oraz Referat Podatkowy (pokój nr 19), w którym zrealizujesz sprawy związane z podatkami gminnymi.

Na drugim piętrze zlokalizowane są m. in. Biura: Zastępcy Wójta Gminy (pokój nr 20), pracownika ds. dróg i mostów (pokój nr 25) oraz Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

Urząd jest czyny w poniedziałek, w od godzinach 7:30 - 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30. W piątki od godziny 7:30 do 14:00. Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie zadzwoń na numer 18 414 07 11. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres gmina@lacko.pl . Aby załatwić sprawy w urzędzie możesz też napisać pismo i wysłać na adres: Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445 lub złożyć pismo na dzienniku podawczym w urzędzie. Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędnikami również przez wideo tłumacza online. Usługa jest dostępna na stronie https://lacko.pl lub na dzienniku podawczym urzędu. Osobom ze szczególnymi potrzebami sprawy urzędowe pomoże załatwić również Koordynator do spraw dostępności.

Urząd dysponuje wejściem dla z niepełnosprawnościami, do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Od strony tego wejścia zlokalizowany jest także parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za uwagę.


 

Przygotowania filmu o zakresie działalności Urzędu Gminy Łącko w polskim języku migowym na stronę internetową Urzędu (https://lacko.pl) dokonano w ramach przedsięwzięcia "Dostępny Urząd" realizowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Realizatorem projektu "Dostępny samorząd - granty" jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).


00000