"Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko"

Zadanie "Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko" realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku polegało na organizacji wyjazdów tematycznych o charakterze integracyjnym, mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Łącko, dla których na co dzień dostęp jest utrudniony poprzez odległość od ośrodków miejskich dysponujących zróżnicowaną ofertą kulturalną, ale również na skutek wysokich cen jednostkowych za bilety. W ramach realizacji zadania odbyły się trzy wyjazdy: dwa do Krakowa - wyjazd na spektakl teatralny, wyjazd na koncert do filharmonii oraz wyjazd do kopalni soli w Wieliczce.
 
Koszt całkowity zadania: 18.750 zł, w tym: 15.000 zł dofinansowanie, 3.750 zł - środki własne.
 
Partnerzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku i Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.    
 
belka