Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

placówka

Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty związane z projektem.

Aktualności Czytaj więcej: Aktualności

Opis projektu

Projekt zapewni wsparcie rodzin poprzez wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci/młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będzie przeciwdziałał i zwalczał dysfunkcje w rodzinie. Realizacja działań obejmuje...

Opis projektu Czytaj więcej: Opis projektu

Rekrutacja

Poniżej zamieszczone są linki do dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu...

Rekrutacja Czytaj więcej: Rekrutacja

Galeria

Projekt w obiektywie

Galeria Czytaj więcej: Galeria