OPS-Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

33-390 Łącko 445

 

NIP: 734-25-52-054       REGON: 004402416 

fax: (18) 41-40-743         e-mail: ops@lacko.pl               epuap1

 Konto Bankowe: 16 8805 0009 0000 1632 2000 0020

TELEFON:

Kierownik  (18) 44-46-082, (18)41-40-734

Księgowość (18) 41-40-736

Pracownicy socjalni (18) 41-40-735

Dział Świadczeń Rodzinnych (18) 41-40-731,  (18) 41-40-732.  517577892


Godziny otwarcia;

poniedziałek: 7,30 - 17.00

wtorek-czwartek: 7,30 - 15,30

piątek: 7,30 - 14,00

 

Kierownik mgr Artur Kotas; pokój nr. 3

Przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków,
w środy w godz.: 7.30 - 10.00 

 

Księgowość, administracja, dziennik podawczy; pokój nr. 2

Główny Księgowy mgr Agnieszka Duda,

Specjalista ds. rozliczeń i płac mgr Barbara Jasiurkowska,

Inspektor ds. świadczeń Maria Ziemianek,

Inspektor ds. kadr - mgr Beata Majkrzak-Więcławek 

 

 

 

 

Pracownicy socjalni; pokój nr. 1

 

 St. Pracownik Socjalny Janina Lizoń - teren Czarny Potok, Łazy Brzyńskie, Łącko od numeru 274 do 540, Osiedle Romskie - rejon V, realizacja projektu Aktywny Senior 60 +, obsługa Programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"

 Pracownik Socjalny Aneta Nowak - teren Wola Kosnowa, Zarzecze,  Łącko od nr.541, Osiedle Romskie - rejon IV, Nadzór nad pracą Asystenta Rodziny,

Mieczysław Maciuszek - St.Pracownik Socjalny- Teren: Obidza, Osiedle Romskie rejon I- , administrowanie systemem informatycznym, . Obsługa Strony Internetowej,

Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator mgr Sławomir Gałysa - teren Jazowsko, Brzyna, Kadcza, Osiedle Romskie- rejon III,

Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator mgr Kinga Cebula - teren Kicznia, Wola Piskulina, Łącko od numeru 1 do 273, Osiedle Romskie - rejon II. . Nadzór nad Mieszkaniem Chronionym,

Specjalista pracy socjalnej mgr Joanna Mikołajczyk - teren Maszkowice, Zagorzyn, Osiedle Romskie – rejon VII, obsługa administracyjna dożywiania, obsługa Programu "Opieka Wytchnieniowa". 

Specjalista pracy socjalnej Katarzyna Rauner-Zygmunt - teren Szczereż, Osiedle Romskie - rej. VIII, obsługa Usług Opiekuńczych oraz Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami Psychicznymi, realizacja projektów Romskich, monitorowanie i ewaluacja zadań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Specjalista pracy socjalnej  Anna Sułkowska -  teren Zabrzeż,  Czerniec, Osiedle Romskie rej. VI, Łącko od nr. 800  współpraca z fundacjami w ramach Banku Żywności,

Kierownik mgr Karolina Gałysa - Klub Senior +

 

Obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego; Budynek przy zajezdni autobusowej (wejście przez poczekalnię autobusową).

Inspektor mgr inż. Anna Gałysa

Inspektor Barbara Owsianka,

St.Pracownik Socjalny Lucyna Sajdak