Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – Infrastruktura społeczna

logo

Gmina Łącko otrzymała wsparcie w postaci grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim zawarto 14.04.2023 r. Wartość dofinansowania to 47 500,00 zł, stanowiąca 100% kosztów objętych wnioskiem o przyznanie grantu.

Gmina Łącko od początku agresji Rosji na Ukrainę uczestniczy w wsparciu migrantów trafiających do nas z Ukrainy poprzez współuczestnictwo w organizacji ich zaplecza socjalnego oraz udzielanie rządowego wsparcia finansowego. Dodatkowo, jako podmiot z ramienia Wojewody Małopolskiego, uczestniczy  w rozdysponowywaniu pomocy żywnościowej i artykułów pierwszej potrzeby.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Realizacja zadania umożliwi utworzenie 5 nowych miejsc przedszkolnych pozwalających na zapewnienie opieki i kontynuowanie edukacji w Polsce. Umożliwi i ułatwi dzieciom z Ukrainy podejmowanie działań wyrównujących deficyty/ułatwiające włączenie w polski system edukacji. Zakres rzeczowy obejmie zakup stolików, krzeseł, rolet okiennych oraz sprzętu interaktywnego.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

 

plakat