Projekt „Razem do celu”


nowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczyna od 1 stycznia  2019 roku realizację projektu „Razem do celu”

 

Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Wartość projektu to 1 610 941,15 zł, w tym wkład UE – 1 369 300,22 zł

Podziel się:

Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty związane z projektem Razem do celu.

Aktualności

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 60 osób, (w tym 51 % kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację społeczno - zawodową, kompleksowe i dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb i problemów wsparcie oraz zmiana ich postaw, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym...

Opis projektu

Rekrutacja

nowe

Rekrutacja do Projektu pn. "RAZEM DO CELU"

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. Kliknij >>Więcej<< aby poznać szczegóły.
Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. "RAZEM DO CELU" informuje, że od 15.03.2019 r. do 12.04.2019 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach...
Rekrutacja

Galeria

Projekt w obiektywie.

Galeria