Projekt „RAZEM DO CELU”


RDC

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

rozpoczyna od 1 stycznia  2019 roku realizację projektu 

„RAZEM DO CELU”

 

Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Wartość projektu to 1 610 941,15 zł, w tym wkład UE – 1 369 300,22 zł

nowe

 
 

Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty związane z projektem RAZEM DO CELU.

Aktualności Czytaj więcej: Aktualności

Raporty pośrednictwa pracy

Raporty dotyczące monitorowania rynku pracy.

Raporty pośrednictwa pracy Czytaj więcej: Raporty pośrednictwa pracy

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 60 osób, (w tym 51 % kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację społeczno - zawodową, kompleksowe i dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb i problemów wsparcie oraz zmiana ich postaw, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym...

 
 
Opis projektu Czytaj więcej: Opis projektu

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne i bieżące informacje o działaniach rekrutacyjnych realizowanych w ramach projektu

Rekrutacja Czytaj więcej: Rekrutacja

Galeria

Projekt w obiektywie.

 
 
Galeria Czytaj więcej: Galeria