Galeria

RDC

 
 

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne w Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie

Zajęcia socjoterapeutyczne Czytaj więcej: Zajęcia socjoterapeutyczne

Wyjazd integracyjny do Krakowa

W dniu 26 września 2020 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy...
 Wyjazd integracyjny do... Czytaj więcej: Wyjazd integracyjny do Krakowa

Wyjazd integracyjny

W dniu 16 listopada 2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy...
Wyjazd integracyjny Czytaj więcej: Wyjazd integracyjny

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 22, 26, 29 lipca oraz 2 sierpnia 2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu...
 Trening kompetencji i... Czytaj więcej: Trening kompetencji i umiejętności społecznych