Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 22, 26, 29 lipca oraz 2 sierpnia 2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Uczestników Projektu wzięło udział w zajęciach pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Spotkania miały charakter warsztatów. Każda grupa przez dwa dni zgłębiała zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, stresem oraz radzeniem sobie z nim, asertywnością, autoprezentacją oraz pozytywnym myśleniem.