Gminne jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 Gminna Biblioteka... Czytaj więcej: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku

Uczestnikami Świetlic Środowiskowych są dzieci i młodzież z terenu Gminy Łącko. Głównym celem działalności Świetlic jest zapewnienie wychowankom opieki, pomocy dydaktycznej oraz pożytecznego spędzenia wolnego czasu.

 Zespół Świetlic... Czytaj więcej: Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku

Sołectwa Gminy Łącko

Dane kontaktowe sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Łącko

 
Sołectwa Gminy Łącko Czytaj więcej: Sołectwa Gminy Łącko

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

bip_logo

594743_fae3d76328323acb0769b6c981afb425

 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy, poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

 

 

 Ośrodek Pomocy... Czytaj więcej: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku to samorządowa jednostka organizacyjna. Rodzaj świadczonej przez nią działalności został sklasyfikowany jako: odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne.

 Zakład Gospodarki... Czytaj więcej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z  polityką kulturalną państwa, w tym realizuje zadania w zakresie edukacji  kulturalnej, wychowania przez sztukę i upowszechniania kultury.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gminny Ośrodek Kultury w... Czytaj więcej: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
 Samorządowe Centrum...

Placówki Oświatowe

W tym miejscu znajdziecie państwo wykaz szkół znajdujących się w naszej gminie oraz podstawowe informacje teleadresowe.

Placówki Oświatowe Czytaj więcej: Placówki Oświatowe

Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

Szkoła muzyczna I stopnia w Łącku została utworzona Uchwałą Nr 46/2007 Rady Gminy w Łącku dn. 22.06.2007 r. Organem prowadzącym szkołę  jest Gmina Łącko, zaś organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedziba szkoły znajduje się w nowo wyremontowanym budynku przy jednostce OSP W Łącku.

 Szkoła Muzyczna I... Czytaj więcej: Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku
poprzednia
1 2