Zakończenie projektu „Energia z natury - kampania informacyjno-promocyjna w Gminie Łącko”

Obraz1

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie skierowane było do min. 5 tyś osób - społeczności Małopolski w tym do około 500 młodych osób zamieszkujących obszar Gminy Łącko, które zwiększyły swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:  energii odnawialnej - woda, słonce, wiatr, technologii  związanych z poprawą efektywności energetycznej w domach, poprzez udział w kampanii edukacyjnej oraz poprzez udostępnienie filmu nt. działań gminy Łącko w zakresie ochrony środowiska.

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia  edukacyjne dla 550 uczestników- uczniów klas I-VIII z szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów

Opracowano i wyprodukowano również film promujący inwestycje i inicjatywy podejmowane przez Gminę Łącko w zakresie m.in. odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i ekologii. Film umieszczono na stronie internetowej Gminy Łącko, jej profilu społecznościowym na fb oraz przesłano do placówek oświatowych z terenu gminy Łącko i Stary Sącz, jak również mediów lokalnych.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu i partnerom za zaangażowanie w promowanie zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności ekologicznej.

Zdjęcie 1 Uczestnicy zajęć edukacyjnych
Zdjęcie 2 Uczestnicy zajęć edukacyjnych
Zdjęcie 3 Uczestnicy zajęć edukacyjnych
Zdjęcie 4 Uczestnicy zajęć edukacyjnych