Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku

Obraz1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Na początku września br. Gmina Łącko zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku”, która realizowana była w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”.

W ramach inwestycji powstał nowy plac zabaw, wyposażony w zjazd linowy, karuzelę słupową, zestaw sprawnościowy, huśtawkę wahadłową, zestaw trampolin i przestrzenną konstrukcję wspinaczkową. Dodatkowo w ramach zadania zamontowano także ławki i kosze na śmieci oraz poręcze ochronne i wykonano nawierzchnię żwirową.

Kwota wydatków całkowitych:   327 278,40  zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:   327 278,40  zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW:   208 247,00 zł

Zdjęcie 1 Plac zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku
Zdjęcie 2 Plac zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku
Zdjęcie 3 Tablica informacyjna