Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

wfosigw_logoPOL_gmina_Łącko_COA.svg

Projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Gmina Łącko we wrześniu 2016 r. zakończyła realizację projektu pn. „Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko” w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak, pozyskując dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie polegało na zakupie 8 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych dla sześciu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko : OSP Łącko, OSP Zagorzyn, OSP Maszkowice, OSP Kadcza, OSP Obidza, OSP Jazowsko.

 

Koszt całkowity zadania: 23 999,96 zł
Wysokość dofinansowania: 11 999,98
Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2016 r.