System zarządzania zbiorami bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka w Łącku realizuje projekt „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku wraz z filiami w Woli Kosnowej, Jazowsku i Obidzy bierze udział w projekcie: „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.

Biblioteki gminne wraz z filiami będą tworzyć centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy. Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie. Umożliwi to czytelnikom zarezerwowanie materiałów w danej bibliotece.


Cel główny Projektu:

Zmniejszanie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią oraz wspieranie rozwoju Małopolski poprzez zwiększenie wykorzystania Internetu oraz technologii teleinformatycznych do świadczenia usług bibliotecznych, jako element rozbudowy regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.


Cele szczegółowe:

 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji bibliotecznej tworzonej przez wszystkie biblioteki publiczne w gminach objętych projektem.
 2. Uproszczenie dostępu do zbiorów bibliotecznych w gminach objętych projektem poprzez wprowadzenie jednolitej legitymacji bibliotecznej dla całej sieci placówek (w powiecie lub w gminach).
 3. Uproszczenie pracy bibliotekarzy poprzez wprowadzenie katalogów centralnych gmin, dzięki czemu informacja bibliograficzna wprowadzana jest do systemu tylko raz, a nie wielokrotnie – w każdej placówce.
 4. Zautomatyzowanie obiegu materiałów bibliotecznych przez wprowadzenie systemu identyfikacji za pomocą kodów kreskowych lub RFID.

 
Realizacja Projektu ma zapewnić m.in.: wysoki poziom dostępności do usług publicznych, informacji i wiedzy, wyższą jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych, zwiększony zasób księgozbioru poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek, powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy, realizację unijnej polityki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych, zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne, stworzenie możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 
 
Dane o projekcie:

 • Numer projektu: MRPO.01.02.00-12-078/10
 • Wartość projektu: 1 153 103,51 zł
 • Wartość dofinansowania: 864 828,38 zł
 • Okres realizacji: 31.03.2010 r. – 31.12.2011 r.
 • Beneficjent: Powiat Gorlicki
 • Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

 
Źródło finansowania projektu:

 1. Nazwa Programu Operacyjnego
  MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
 2. Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 3. Numer i nazwa Działania
  1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

 
Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

BIBLIOTEKA 1