Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina

logo 2 

 

Dzisiaj tj. 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Wójt Gminy – Pan Jan Dziedzina wraz ze Skarbnikiem – Panią Edytą Marczyk podpisali umowę o przyznaniu dofinansowania na  zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina”.

Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowości Wola Kosnowa i Wola Piskulina poprzez budowę 11,452 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2018 r.

Zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie szacowana wartość inwestycji wynosi 4 256 859,25 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków EFRROW to 1 922 507 zł.