Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

wfosigw_logo

Projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Gmina Łącko we wrześniu 2017 r. zakończyła realizację projektu pn. „Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko” w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak, pozyskując dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie polegało na zakupie 9 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych dla sześciu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko : OSP Kadcza, OSP Czarny Potok, OSP Jazowsko, OSP Wola Kosnowa, OSP Obidza, OSP Zarzecze.

Koszt całkowity zadania: 27 000 zł 
Wysokość dofinansowania: 13 500 
Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2017 r.