Rekrutacja

sn6-b


Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na "6" w Gminie Łącko”. Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 27.
 
DRUKI DO POBRANIA:
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Aneks nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Aneks nr 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 1 formularz zgloszeniowy - uczeń
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png  Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu - uczeń
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png  Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu - uczeń
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - uzupełnia Szkolna Komisja Łącko
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png  Załącznik nr 5 umowa 2020-2021 - uczeń
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 6 formularz zgloszeniowy - nauczyciel
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 7 oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 8 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu - nauczyciel
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png  Załącznik nr 9 umowa 2020-2021 - nauczyciel
Podziel się:

Wyniki I rekrutacji ciągłej uczestników

Wyniki I rekrutacji ciągłej uczestników: Listy rankingowe
 Wyniki I rekrutacji... Czytaj więcej: Wyniki I rekrutacji ciągłej uczestników

Wyniki I rekrutacji uczestników

W załączniku przedstawiamy listy rankingowe do projektu: Listy rankingowe
 Wyniki I rekrutacji... Czytaj więcej: Wyniki I rekrutacji uczestników