Wyniki I rekrutacji uczniów zakwalifikowanych do projektu "Szkoły na 6 w Gminie Łącko" - rok szkolny 2022/2023