Opieka medyczna

Apteki

Sekcja zawiera wykaz aptek, które aktualnie świadczą usługi na obszarze Gminy Łącko (w tym dane teleadresowe oraz godziny ich funkcjonowania).Apteki Czytaj więcej: Apteki

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Przedmiotowa sekcja zawiera wykaz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które aktualnie świadczą usługi na obszarze Gminy Łącko (w tym dane teleadresowe tych podmiotów oraz zakres realizowanych przez nie w ramach działalności usług).

 Niepubliczne Zakłady... Czytaj więcej: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 Nocna i świąteczna... Czytaj więcej: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna pomoc stomatologiczna

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

Nocna pomoc stomatologiczna Czytaj więcej: Nocna pomoc stomatologiczna