Placówki Oświatowe

Sekcja zawiera wykaz placówek oświatowych, które obecnie funkcjonują na obszarze Gminy Łącko (w tym dane teleadresowe oraz linki do stron internetowych).


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku

33-390 Łącko 284
tel.: 18 444-60-11, 18 444-61-47
www.zsp.lacko.pl 
email: zsp.lacko@lacko.pl

 

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

33-389 Jazowsko 171
tel.: 18 444-70-12
www.spjazowsko.lacko.pl
email: sp.jazowsko@lacko.pl

 

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

Zagorzyn 172
33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-85
www.zsgzagorzyn.lacko.pl
email: sp.zagorzyn@lacko.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. bł. Kard. S. Wyszyńskiego
w Kadczy

Kadcza 89
33-389 Jazowsko
tel.: 18 444-70-15
www.zspkadcza.iaw.pl
email: zspkadcza@op.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku

Czarny Potok 111
33-390 Łącko
tel: 18 447-91-15
https://scuwlacko.pl/placowki/zespol-szkolno-przedszkolny-w-czarnym-potoku/

email: cz.potok@interia.pl, zsp.czarnypotok@lacko.pl

 

Szkoła Podstawowa w Kiczni

Kicznia 121
33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-17
www.spkicznia.pl
email: sp.kicznia@lacko.pl

 

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach

Maszkowice
33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-46
www.maszkowice.pl
email: sp.maszkowice@lacko.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego
w Obidzy

Obidza 206
33-389 Jazowsko
tel.: 18 444-70-04
www.spobidza.lacko.pl
email: obidza1@wp.pl

 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu

Szczereż 69
33-390 Łącko
tel. 18 444-63-36
www.spszczerez.lacko.pl
email: sp.szczerez@lacko.pl

 

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży

33-390 Łącko
tel. 18 444-60-68
www.sp.zabrzez.lacko.pl
email: sp.zabrzez@lacko.pl

 

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

Zarzecze 106
33-390 Łącko
tel. 18 444-60-12
www.zarzecze.lacko.pl
email: sp.zarzecze@lacko.pl


Samorządowe Przedszkole w Łącku

33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-83
www.przedszkole.elacko.pl
email: przedszkole.lacko@lacko.pl

 

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku

33-389 Jazowsko 171
tel.: 18 444-70-12
www.jazowsko.przedszkolna.net
adresy email: psjazowsko@poczta.onet.plprzedszkole.jazowsko@lacko.pl

 
 

Pozostałe jednostki:

 

Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku

33-390 Łącko 26
tel.: 18 444-60-23
www.zslacko.pl
email: zslacko@zslacko.pl