Placówki Oświatowe

Sekcja zawiera wykaz placówek oświatowych, które obecnie funkcjonują na obszarze Gminy Łącko (w tym dane teleadresowe oraz linki do stron internetowych).


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku

33-390 Łącko 284
tel.: 18 444-60-11
www.zsp.lacko.pl 
email: zsglacko@poczta.onet.pl

 

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

33-389 Jazowsko
tel.: 18 444-70-12
www.zsgjazowsko.lacko.pl
email: jazgim@wp.pl

 

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

Zagorzyn 172
33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-85
www.zsgzagorzyn.lacko.pl
email: sp.zagorzyn@lacko.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
w Kadczy

Kadcza 89
33-389 Jazowsko
tel.: 18 444-70-15
http://zspkadcza.lacko.pl
email: zspkadcza@op.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku

33-390 Łącko
tel: 18 447-91-15
www.zspczarnypotok.iap.pl
email: cz.potok@interia.pl

 

Szkoła Podstawowa w Kiczni

33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-17
www.spkicznia.pl
email: spkicznia@tlen.pl

 

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach

Maszkowice
33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-46
www.maszkowice.pl
email: sp@maszkowice.pl

 

Szkoła Podstawowa w Obidzy

33-389 Jazowsko
tel.: 18 444-70-04
www.spobidza.lacko.pl
email: obidza1@wp.pl

 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu

33-390 Łącko
tel. 18 444-63-36
http://spszczerez.lacko.pl
email: sp_szczerez@poczta.onet.pl

 

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży

33-390 Łącko
tel. 18 444-60-68
www.sp.zabrzez.lacko.pl
email: sp.zabrzez.@poczta.onet.pl

 

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

33-390 Łącko
tel. 18 444-60-12
www.zarzecze.lacko.pl
email: sp.zarzecze@lacko.pl

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół im.Św. Kingi

33-390 Łącko 26
tel.: 18 444-60-23
www.zslacko.pl
email: zslacko@poczta.onet.pl


Przedszkola Samorządowe

Przedszkole Samorządowe w Łącku

33-390 Łącko
tel.: 18 444-60-83
https://przedszkole.elacko.pl/
email: przedszkole.lacko@lacko.pl

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku

33-389 Jazowsko
tel.: 18 444-70-12
https://jazowsko.przedszkolna.net/
adresy email: