Numery telefonów

NAZWA ABONENTA

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

NUMER WEWNĘTRZNY

NUMER POKOJU

Centrala

E. Bulanda

18 414-07-10

710

10

Fax

18 414-07-40

740

Sekretariat

18 414-07-11

711

18 414-07-37

737

Wójt Gminy

 J. Dziedzina

 18 414-07-11

711

9

Zastępca Wójta Gminy

P. Dybiec

18 414-07-13

713

20

Sekretarz Gminy

W. Jamro

18 414-07-14

714

13

Skarbnik Gminy

E. Marczyk

18 414-07-15

715

11

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

B. Faron

18 414-07-16

716

3

Kasa Urzędu Gminy

A. Warzecha

18 414-07-20

720

Parter

Dziennik podawczy

-

18 414-07-39

739

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

K. Czepielik

18 414-07-17

717

4

Działalność gospodarcza

S. Banach

18 414-07-22

722

Organizacje pozarządowe

M. Turek

18 414-07-19

719

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska / Rolnictwo i ochrona środowiska

D. Biel

18 414-07-18

718

 

 

 

5

 

 

2

Geodezja

S. Patynowski

18 414-07-30

730

Planowanie przestrzenne

A. Szczepaniak

18 414-07-38

738

Ewidencja dróg/Numeracja nieruchomości

P. Faron

18 414-07-25

725

Ekodoradca/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymii

A. Klimczak

18 414-07-51

751

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
i Promocji
/ Obrona Cywilna, sprawy wojskowe

M. Rychlec

18 414-07-21

721

17

Obsługa Rady Gminy / Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

A. Kurzeja

18 414-07-46

746

14

Kierownik Referatu Finansowego

U. Dybiec

18 414-07-23

723

16

Księgowość

B. Krawczyk

A. Piksa,
R. Tomasiak,
B. Kaim,
R. Wiktorowska-Fyda

18 414-07-24

724

15

Archiwista zakładowy

E. Bulanda

18 414-07-11

711

10

Kierownik Referatu Podatkowego

M. Faron

18 414-07-28

728

19

Podatki

A.Turek,
M. Janeczek

18 414-07-26

726

M. Gancarczyk

18 414-07-27

727

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

J. Łagos

18 414-07-33

733


21

 

25

Inwestycje

K. Majerska,
A. Nowacki

18 414-07-44

744

Fundusze Europejskie

K. Kucharska

18 414-07-42

742

Drogi i mosty

D. Klimek

18 414-07-42

742

Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

 L. Citak

18 414-07-29

729

23

 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

P. Drożdż,
J. Klimek
H. Janeczek,
J. Turek,
J. Rogoda

18 444-59-44

729

24

Projekt Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko

J. Kijak,
E. Faron

18 414-07-50

750

27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

A. Kotas

18 414-07-34

734

OPS

Księgowość OPS

A. Duda,
M. Ziemianek,
B. Jasiurkowska

18 414-07-36

736

OPS

Świadczenia rodzinne

B. Owsianka,
A. Gałysa

18 414-07-31

731

Budynek przy zajezdni autobusowej

L. Sajdak,
Z. Zbozień

18-414-07-32

732

Pracownicy socjalni OPS

S. Plechta,
M. Maciuszek,
A. Dąbrowska,
S. Gałysa,
J. Lizoń,
K. Cebula,
J. Mikołajczyk,
K. Rauner

18 414-07-35

735

OPS

Radca prawny (przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 11:30 do 13:30)

A. Hybel-Jagoda

18 414-07-47

747

12 / Sala Obrad

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

K. Gromala

18 444-67-56

Hala
Widowiskowo-Sportowa

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

J. Strączek
p.o. Dyrektora GOK

18 444-61-69

GOK

Policja

-

18 444-60-07

Posterunek

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

P. Czepielik

18 444-55-58

ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej - zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

-

602-680-788

Zakład Gospodarki Komunalnej - zgłoszenia awarii sieci kanalizacji sanitarnej

 -

602-682-181

660-094-186

Podziel się:

Jakość powietrza: