Numery telefonów

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy Łącko i do jednostek lub instytucji podległych. Lista ułatwia kontakt telefoniczny z konkretnym działem Urzędu. W tabeli wyróżniono władze Gminy oraz kierowników jednostek bądź instytucji podległych.


 

WYKAZ TELEFONÓW 

STANOWISKOIMIĘ I NAZWISKONUMER TELEFONUNUMER WEWNĘTRZNYNUMER POKOJU / LOKALIZACJA
Sekretariat E. Bulanda Tel.: 18-414-07-11 711 10
Fax: 18-414-07-40 740
WÓJT GMINY J. Dziedzina 18-414-07-11 711 9
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  P. Dybiec 18-414-07-13 713 20
SEKRETARZ GMINY W. Jamro

18-414-07-14

714 13
SKARBNIK GMINY  E. Marczyk  18-414-07-15 715 11
Dziennik podawczy I. Klag

18-414-07-39

739 Parter  
Kasa Urzędu Gminy A. Warzecha 18-414-07-20  720
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  B. Faron 18-414-07-16  716 3
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste   K. Czepielik 18-414-07-17  717 4
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  D. Biel  18-414-07-18 718 5
 Geodezja S. Patynowski  18-414-07-30 730
 Planowanie przestrzenne  A. Szczepaniak /
A. Plewa
18-414-07-38 738
 Ewidencja dróg / Numeracja nieruchomości P. Faron  18-414-07-25 725
Ekodoradca / Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  A. Klimczak 18-414-07-51 751 2
L. Kalisz 18-414-07-49 749
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji / Obrona Cywilna / Sprawy wojskowe   M. Rychlec  18-414-07-21 721 17
Informatyk M. Jakób 18-414-07-48 748 18
Obsługa Rady Gminy / Pełnomocnik ds. informacji niejawnych  A. Kurzeja 18-414-07-46 746 14
Działalność gospodarcza  A. Jędraczka 
18-414-07-19 719 4
Organizacje pozarządowe  M. Turek 18-414-07-22 722
Archiwista zakładowy E. Bulanda 18-414-07-11 711 10
Kierownik Referatu Finansowego U. Dybiec

18-414-07-23

723

16
Księgowość J. Duda, P. Myjak
A. Piksa,
R. Tomasiak,
B. Kaim,
R. Wiktorowska-Fyda
18-414-07-24 724 15
Kierownik Referatu Podatkowego M. Wnęk 18-414-07-28 728 19
Podatki A. Turek,
M. Janeczek /
M. Tokarczyk
18-414-07-26 726
M. Gancarczyk 18-414-07-27 727
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju J. Łagos 18-414-07-33 733 21 
Inwestycje K. Majerska,
A. Bajerska,
J. Dziedzina
18-414-07-44 744
Fundusze Europejskie K. Kucharska 18-414-07-42 742 25
Drogi i mosty R. Leszko,
A. Szczęsny
Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko L. Citak 18-414-07-29 729 23
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko  P. Drożdż,
J. Klimek,
H. Janeczek,
J. Turek,
J. Rogoda
18-444-59-44 24
Projekt Szkoły na "6" w Gminie Łącko J. Kijak,
E. Rdzawska
18-414-07-50 750 27
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej A. Kotas 18-414-07-34 734 OPS

Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej  A. Duda,
B. Jasiurkowska, M. Ziemianek
18-414-07-36 736
Pracownicy socjalni

M. Maciuszek,
A. Dąbrowska,
J. Lizoń,
S. Gałysa,
K. Cebula, 
J. Mikołajczyk,
A. Sułkowska,
K. Rauner-Zygmunt

18-414-07-35 735
Świadczenia rodzinne 

B. Majkrzak-Więcławek

18-414-07-31 731 Budynek przy zajezdni autobusowej

B. Owsianka,
L. Sajdak,
A. Gałysa 

18-414-07-32 732
Radca prawny (przyjmowanie interesantów: w każdy piątek w godzinach od 14:30 do 16:00)

A. Hybel-Jagoda

18-414-07-07-47 747 Klub Seniora
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

J. Strączek

18-444-61-69 --- GOK
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

K. Gromala

18-444-67-56 --- Hala Widowiskowo-Sportowa
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

P. Czepielik

18-444-55-58 --- ZGK
Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

---

602-680-788

602-682-181

Zgłoszenia awarii sieci kanalizacji sanitarnej  --- 

660-097-186

   • Zarządzanie kryzysowe (Gmina Łącko): 798-656-468

  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu: 18-414-16-21

  • Służba dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu: 18-414-27-20, 18-414-27-21


 ↑↑ Do góry ↑↑