ePUAP

epuap
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy w Łącku przystąpił do projektu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Łącku umożliwia złożenie dokumentów elektronicznych  podpisanych ważnym kwalifikowanym elektronicznym podpisem cyfrowym.

Aby złożyć dokumenty należy wybrać adres: http://epuap.gov.pl zalogować się w platformie ePUAP po uprzednim założeniu konta użytkownika. Konta sa bezpłatne. Dokumenty przekazuje się poprzez wypełnienie formularza i dołączenie załączników w formie elektronicznej.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym elektronicznym podpisem cyfrowym

 2. Akceptowalne formaty załączników to:

  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.